قانون قابل اجرا در قراردادهای تجاری شرکت تجاری با طرفیت دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد کرج، کرج

2 کارشناس‌ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد کرج، کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری البرز، کرج

10.22055/ajkrl.2020.29405.1042

چکیده

امروزه روابط بین‌الملل گسترش یافته است و شاهد انواع روابط تجاری می‌باشم. بسیاری از روابط تجاری میان یک شرکت تجاری و یک دولت صورت می‌گیرد. گاهی کشورها در پی تأمین اهداف سیاسی و اقتصادی، ناچار به معامله با شرکت تجاری می‌شوند، اینجا است که قانون مناسب اهمیت پیدا می‌کند. نقطه شروع تمام قراردادها اصل آزادی طرفین است و این اصل بر تمام جنبه‌های قرارداد سایه می‌افکند. مراجع حل اختلاف به این اصل احترام می‌نهند تا بتوانند تصمیمی در خور بگیرند. نظریات در خصوص انتخاب قانون قابل اجرا، در این حیطه متفاوت است. عده‌ای قائل بر اجرای قانون محل اجرای قرارداد می‌باشند که تأکید بر توجه به تغییرات قانونی آن محل، در نظریات آن‌ها مشهود است. البته برخی دیگر قائل به انتخاب قانون طرف قراردادی که دولت است، می‌باشند. البته برخی هم بر این نظر هستند که یک قرارداد خود باید شامل بندی تحت عنوان قانون مناسب در مواقع اختلاف احتمالی، باشد. در اکثر قراردادهای تجاری که یکی از طرفین قراردادی یک دولت است چنین بندی به چشم می‌خورد: "حق انتخاب قانون مناسب برای طرف دولت که این قانون می‌تواند قانون همان دولت یا قانون کشور ثالث باشد." گاه طرفین قانونی برای حل اختلاف تعیین نمی‌کنند؛ در این مورد که بسیار نادر است قانون پیشنهادی، قانون محل قرارداد طرفین است چراکه این امر، در اکثریت کشورها مورد قبول واقع می‌شود. البته در بسیاری موارد مراجع داوری، نظر بر حکومت اصول کلی حقوقی بر چنین قراردادهایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applicable Law in Commercial Contracts of Corporation with State

نویسندگان [English]

  • Marzieh Afzalimehr 1
  • Zahra Dehghan Banadaki 2
1 Assistant Professor of Private Law, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 M.A. in Private Law, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

Today, international relations have expanded, we see different types of business relationships. Many business relationships, take place between a business company and a government. Sometimes countries in pursuit of political and economic goals, have to deal with foreign Business companies. Here the proper law come into important. The starting point of all contracts is the Principle of freedom of the parties. This principle shadows all aspects of all contract. Dispute settlement authorities respect this principle for the right decision. The opinions on choosing the applicable law is vary. Some people believe in the law enforcement of the contract. In these views we see emphasis on legal changes. Some consider the choice of law of country. Of course some are commenting on this: the contract must have a note for applicable law. In the majority of commercial contracts that one of the contracting parties is a government, there is such a note: The right to choose the applicable law for the state party or refer to third country law. Sometimes the parties do not choose the law. In this rare case proposed law is the law of the place of agreement. This is acceptable in most countries. Of course in many case referees believe to rule “general legal principles”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration clause
  • Limitation of the principle of the freedom of contracts
  • Not choosing the law
  • The law governing the contractual obligation