پرسش‌های متداول

1- مدت زمان ارزیابی مقالات ؟

مدت زمان ارزیابی مقالات در این مجله  (تا زمان صدور پذیرش) به طور میانگین  6 ماه می‌باشد.

2- میزان هزینه‌های داوری و هزینه پذیرش مقالات؟

داوری، پذیرش و چاپ مقاله در این مجله بدون هزینه می‌باشد.

3- درصد پذیرش مقالات این مجله به چه میزان است؟

از میان مقالاتی که از لحاظ موضوعی در اولویت داوری در این مجله قرار می‌گیرند حدود 40 درصد مورد پذیرش واقع می‌شوند.