اهداف و چشم انداز

مهم‌ترین هدف دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز، فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود و کمک به گسترش اطلاعات و پژوهش‌های علمی و نشر نتایج تحقیقات تازه و ارزشمند در زمینه‌های مختلف حقوقی می‌باشد. از این رو، امید است که این نشریه بتواند وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل‌هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته، جهت قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، پژوهشگران و اساتید گرانقدر ارائه نماید. به منظور نیل به این هدف تمامی پژوهشگران و نویسندگان این حوزه را به تحقیق و پژوهش و ارسال نتایج آن برای انتشار، به این نشریه ترغیب و تشویق می‌نمائیم.