اصل استقلال و بی‌طرفی در داوری تجاری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

چکیده

اصل استقلال و بی­طرفی داوران در داوری­های بین المللی از اهمیت فوق العادهای برخورداراست.  وجود اصل مذکور در مقررات ورعایت آن توسط داوران ماهیت قضایی داوری را بیش ازپیش به عدالت نزدیک نموده و موجب می­گردد تا رای داوری به طور عادلانه صادر گردیده ودر هنگام اجرا با ایرادی مواجه نگردد.  همان­طور که قاضی دادگاه دولتی باید مستقل و بی­طرف باشد داور نیز چنین است.  بنابراین داور منتخب طرفین نباید وکیل ایشان محسوب گردد.  در مقررات داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی مالکیت فکری با تاکید براین اصل بین استقلال و بی­طرفی تفاوت گذاشته شده است.  در مقررات مذکور مصادیق عدم استقلال و جانبداری بیان نشده و فقط در صورت وجود اوضاع و احوالی که باعث تردیدهای موجه گردد داور قابل جرح دانسته شده است.  در این مقاله ضمن بیان مفهوم حقوقی استقلال و بی طرفی در مقررات داوری­های بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی مالکیت فکری  بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Independence and Impartiality Principales in International Commercial Arbitration

نویسنده [English]

  • sayed mohammad asadi
چکیده [English]

The Independence and Impartiality Principal of Arbitration in International Arbitration is extra important. The existance of the Mentioned Principal and observing it by the Arbitration, the Judicial Arbitration Essence has been closed to Justice more than over. It is caused to be issued the Arbitration Award Righteously And it dosen t in Encounter with any adducement time. As the Judge of the Govermental Court of Justice must be Independendent and Impartial also the Arbitrator must be Independent and Impartial. Thus, the Determined Arbitrator from the parties should not be the Slister any of them .In the WIPO Arbitration Rules with Emphasizing on the Mentioned Principal, it has been different between the Idioms, Independence and Impartiality and in the mentioned Rules have not been stated the meanings of the non- Independence and non- Impartiality and if only there are the circumstances that caused the acceptable doubts, the Arbitrator has been known wounable. In this paper the available approach in WIPO Rules and Iran, s International Commercial Arbitration Rules in order to the Impartiality and Independence must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • International Arbitration
  • Independence
  • Impartiality