نگاهی کوتاه به احاله در حقوق بین الملل خصوصی با تأکید بر حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حقوق بین الملل

چکیده

    در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شده، که یک شکل از تعارض، به صورت تعارض منفی یا احاله نمایان شده و آن وقتی است که قوانین هر یک از کشورهای درگیر در دعوی از خود سلب صلاحیت کرده و قانون کشور دیگر را صالح به رسیدگی می­داند.  دراین نوشتار کوتاه به بررسی صورت های مختلف احاله در حقوق بین الملل خصوصی پرداخته و سپس حقوق ایران را در این زمینه مورد بررسی قرار می­دهیم تا به موضع قانون­گذار ایرانی در ارتباط با صورت های مختلف احاله آگاه شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Brief View of the Negative Conflict in Private International Law with an Emphasis on Iran`s Law

نویسنده [English]

  • gholamreza moosaghazvini
چکیده [English]

In private international law claims, the judge will establish his competence to deal with the case at first, then، it is necessary that he find the competent law which ruled out on it. To achieve this purpose, he should descript the claims then put it in the corresponding category and achieve to the competent law based on that rule. In applying the conflict rule, judge will meet two categories of conflict laws, two types of conflict are remission and negative conflict. In negative conflict, pending court refer to law of another country and ousting the jurisdiction of the domestic laws. In this article we briefly review several features of negative conflict law in private international law, then we will examine Iran's laws in this area to conceive different position Iranian lawmakers in relation to negative conflict of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict of Laws
  • description
  • material or substantive rules
  • Rules for conflict Resolution
  • positive conflict
  • negative conflict (Renvoi)