نویسنده = صفیان، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تعیین محدوده احکام مواد 22 و 24 قانون ثبت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-170

سعید صفیان