نویسنده = خادم رضوی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. جنبه‌های مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین موضوعه ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-58

جاوید پورنگ؛ قاسم خادم رضوی؛ شیرعلی خرامین