نویسنده = ملائکه‌پورشوشتری، سیدمحمدحسن
تعداد مقالات: 2
1. موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-158

10.22055/ajkrl.2018.14013

سیدمحمدحسن ملائکه‌پورشوشتری؛ کامل حمید


2. ماهیت و مبانی بیمه‌ی مسوولیت مدنی اجباری در حقوق ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-202

سیدمحمدحسن ملائکه پور شوشتری