بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

  • باوی، محمود [1] هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  • بنی‌رشید، ناهید [1] کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز و وکیل پایه یک دادگستری، اهواز
  • بهمئی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه آزاد واحد اهواز

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ف

ق

  • قبلی، ژاله [1] کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

ک

گ

م

ن

ه