نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی جنت مکان، حسین جرم انگاری استفاده غیر مجاز از عناوین علمی؛ گامی مهم اما دیرهنگام [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 117-142]

ا

 • ابراهیمی سنو، مجتبی تحلیل بزه‌دیده‌شناختیِ قاچاق زنان‌و‌کودکان: با نگاهی به ملاک‌های بین‌المللی و مقررات ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-66]
 • اسدی، روح اله ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 94-116]
 • اسدی نژاد، سیدمحمد اصل استقلال و بی‌طرفی در داوری تجاری بین المللی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • اکبری، بهنام اماره قانونی در حقوق کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 143-181]
 • انصاری مقدم، حامد اماره قانونی در حقوق کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 143-181]

پ

 • پورنگ، جاوید جنبه‌های مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین موضوعه ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 25-58]

ح

خ

 • خادم رضوی، قاسم جنبه‌های مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین موضوعه ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 25-58]
 • خرامین، شیرعلی جنبه‌های مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین موضوعه ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 25-58]
 • خودکار، رضا تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی در حوادث دو جانبه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-128]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد تحلیل بزه‌دیده‌شناختیِ قاچاق زنان‌و‌کودکان: با نگاهی به ملاک‌های بین‌المللی و مقررات ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-66]
 • رحمانی، عطااله مطالعه تطبیقی قلمرو قاعده‌ی اکثریت در شرکت‌های سهامی: حقوق انگلستان و ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-34]
 • رحمتی، پرویز تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی در حوادث دو جانبه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-128]

ش

 • شریفی طرازکوهی، حسین بررسی تحلیلی شرایط حق دفاع مشروع با تاکید بر اقدامات مسلحانه دولت ها علیه حملات گروه های تروریستی بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 67-93]

ص

 • صادقی، عبدالرضا شرط وجه التزام غیر عادلانه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 59-104]
 • صفایی پور، مسعود بررسی نقش قانون تفکیک و افراز در ساختار فیزیکی شهر یزد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
 • صفیان، سعید تعیین محدوده احکام مواد 22 و 24 قانون ثبت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 151-170]

م

 • محمدی، پژمان ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 94-116]
 • محمدی، پژمان ضرورت قهری دانستن ضمان درک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 185-222]
 • مهرانی، فرزاد بررسی تحلیلی شرایط حق دفاع مشروع با تاکید بر اقدامات مسلحانه دولت ها علیه حملات گروه های تروریستی بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 67-93]
 • مودت، الیاس بررسی نقش قانون تفکیک و افراز در ساختار فیزیکی شهر یزد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
 • موسی قزوینی، غلامرضا نگاهی کوتاه به احاله در حقوق بین الملل خصوصی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 171-184]

ن

 • نوروزی، نورمحمد جامعه‏ شناسی حقوق بین‏الملل: فراخوانی به مطالعه قواعد بین‌المللی در چارچوب بافت اجتماعی آنها [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 183-266]

ه

 • هیروش، موشه جامعه‏ شناسی حقوق بین‏الملل: فراخوانی به مطالعه قواعد بین‌المللی در چارچوب بافت اجتماعی آنها [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 183-266]