نمایه نویسندگان

آ

  • آقایی جنت مکان، حسین جرم انگاری استفاده غیر مجاز از عناوین علمی؛ گامی مهم اما دیرهنگام [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 117-142]
  • آل طاها، سیدحسین منشا و مشروعیت امارات قضایی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 87-106]

ا

  • ابراهیمی سنو، مجتبی تحلیل بزه‌دیده‌شناختیِ قاچاق زنان‌و‌کودکان: با نگاهی به ملاک‌های بین‌المللی و مقررات ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-66]
  • ابهری، حمید مراجع و مقام‌های صالح برای صدور دستور موقت در حقوق ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-28]
  • احمدی، خلیل ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]
  • احمدی، علیرضا ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]
  • اسدی، روح اله ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 94-116]
  • اسدی، محمدحسن اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 27-46]
  • اسدی نژاد، سیدمحمد اصل استقلال و بی‌طرفی در داوری تجاری بین المللی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
  • اکبری، بهنام اماره قانونی در حقوق کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 143-181]
  • اکبری، سیدصادق نفوذ آموزه های بزه دیده شناسی در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-33]
  • انصاری مقدم، حامد اماره قانونی در حقوق کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 143-181]

ب

  • باوی، محمود مقایسه تقصیر درمسوولیت مدنی و کیفری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]
  • بنی‌رشید، ناهید تأثیر انحلال مؤسسه بیمه بر پروانه بیمه‌گری [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 101-130]
  • بهمئی، مجید مقایسه تقصیر درمسوولیت مدنی و کیفری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]

پ

  • پورنگ، جاوید جنبه‌های مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین موضوعه ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 25-58]

ت

  • تقی پور، علیرضا اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 27-46]

ج

  • جباری، مصطفی ماهیت حقوقی ورقه‌ی امتحان و آثار مترتب بر آن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 29-56]

ح

  • حاتمی، علی اصغر شرط وجه التزام غیر عادلانه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 59-104]
  • حکیم شفایی، شیوا حقوق مالکیت‌های فکری سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 91-138]
  • حمید، کامل موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 131-158]

خ

  • خادم رضوی، قاسم جنبه‌های مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین موضوعه ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 25-58]
  • خادم رضوی، قاسم بررسی بازارشکنی (دامپینگ) و ابزارهای قانونی مقابله با آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 57-86]
  • خادم رضوی، قاسم الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 75-98]
  • خرامین، شیرعلی جنبه‌های مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین موضوعه ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 25-58]
  • خودکار، رضا تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی در حوادث دو جانبه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-128]

د

  • دهقانی، روح اله منشا و مشروعیت امارات قضایی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 87-106]
  • دوستی، میثم منشا و مشروعیت امارات قضایی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 87-106]

ر

  • رایجیان اصلی، مهرداد تحلیل بزه‌دیده‌شناختیِ قاچاق زنان‌و‌کودکان: با نگاهی به ملاک‌های بین‌المللی و مقررات ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-66]
  • رحمانی، عطااله مطالعه تطبیقی قلمرو قاعده‌ی اکثریت در شرکت‌های سهامی: حقوق انگلستان و ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-34]
  • رحمتی، پرویز تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی در حوادث دو جانبه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-128]
  • رستمی تبریزی، لمیا نفوذ آموزه های بزه دیده شناسی در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-33]
  • رضایی راد، عبالحسین منشا و مشروعیت امارات قضایی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 87-106]
  • رضایی راد، عبدالحسین جرایم علیه خانواده، چالش‌ها و راهکارها [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 34-62]
  • رمزدان، حسین ماهیت اعمال مجرمانه و مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه‌ی عقلی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 107-141]

ز

  • زارعی، رضا مراجع و مقام‌های صالح برای صدور دستور موقت در حقوق ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-28]
  • زیلابی، سمیه بررسی بازارشکنی (دامپینگ) و ابزارهای قانونی مقابله با آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 57-86]

س

  • سالم پور، مینا رابطه تخلیه مستاجر با پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 141-180]
  • سعیدی، جعفر آسیب‌شناسی تخلفات موضوع کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری بر اساس یافته‌های تطبیقی از کلان شهرهای ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 139-168]
  • سعیدی، مهدی بررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 47-74]
  • سعیدی سرقلعه، رسول ماهیت عقد رهن دریایی در قانون دریایی مصوب1343 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 181-201]

ش

  • شریفی طرازکوهی، حسین بررسی تحلیلی شرایط حق دفاع مشروع با تاکید بر اقدامات مسلحانه دولت ها علیه حملات گروه های تروریستی بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 67-93]
  • شفیعی، فاطمه الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 75-98]

ص

ف

  • فرزانه، جاوید بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 63-90]
  • فرزانه، جاوید مقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 99-140]
  • فرهود، نغمه تأثیر گذشت شاکی در فرآیند دادرسی و تعیین مجازات [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 27-54]
  • فعال، طیبه ماهیت جرم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 55-76]

ق

  • قبلی، ژاله نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 77-100]

ک

  • کاویانی، کورش بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 63-90]
  • کاویانی، کورش مقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 99-140]

گ

  • گلدوست‌جویباری، رجب نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 77-100]

م

  • محمدزاده وادقانی، علیرضا حقوق مالکیت‌های فکری سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 91-138]
  • محمدی، پژمان ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 94-116]
  • محمدی، پژمان ضرورت قهری دانستن ضمان درک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 185-222]
  • محمدی، پژمان رابطه تخلیه مستاجر با پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 141-180]
  • محمدی، پژمان تأثیر انحلال مؤسسه بیمه بر پروانه بیمه‌گری [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 101-130]
  • محمدی ده چشمه، مصطفی آسیب‌شناسی تخلفات موضوع کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری بر اساس یافته‌های تطبیقی از کلان شهرهای ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 139-168]
  • مزارعی، غلامحسن هارت و کاربرد فلسفه‌ی تحلیلی در تفسیر حقوقی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 141-171]
  • ملائکه پور، سیدمحمدحسن ماهیت عقد رهن دریایی در قانون دریایی مصوب1343 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 181-201]
  • ملائکه‌پورشوشتری، سیدمحمدحسن موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 131-158]
  • ملائکه پور شوشتری، سیدمحمدحسن ماهیت و مبانی بیمه‌ی مسوولیت مدنی اجباری در حقوق ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 169-202]
  • مهرانی، فرزاد بررسی تحلیلی شرایط حق دفاع مشروع با تاکید بر اقدامات مسلحانه دولت ها علیه حملات گروه های تروریستی بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 67-93]
  • مودت، الیاس بررسی نقش قانون تفکیک و افراز در ساختار فیزیکی شهر یزد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
  • موسی قزوینی، غلامرضا نگاهی کوتاه به احاله در حقوق بین الملل خصوصی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 171-184]
  • میرکمالی، علیرضا نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 77-100]

ن

  • نوروزی، نورمحمد جامعه‏ شناسی حقوق بین‏الملل: فراخوانی به مطالعه قواعد بین‌المللی در چارچوب بافت اجتماعی آنها [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 183-266]

ه

  • هیروش، موشه جامعه‏ شناسی حقوق بین‏الملل: فراخوانی به مطالعه قواعد بین‌المللی در چارچوب بافت اجتماعی آنها [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 183-266]