موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی خلیج‌فارس، خرمشهر

چکیده

سازمان جهانی تجارت یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین­المللی تأثیرگذار در سطح بین­المللی به شمار می‌رود که آزادسازی و قاعده­مندسازی تجارت جهانی را عهده­دار می­باشد. این سازمان از اوّل ژانویه 1995، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه، جایگزین نهاد موقت 50 ساله گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار می­رود. برخلاف گات که به تجارت کالا محدود می­شد، قواعد؛ مقررات و موافقت‌نامه­های این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است. تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره­گیری از امکانات اقتصاد بین­المللی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود از طریق عضویت در این سازمان هستند، باید علاوه بر تقبل تعهدات آزادسازی بازار کالاها و خدمات خود که در خلال مذاکرات تعیین می­گردد، از مقررات و قواعد سازمان که مندرج در موافقت‌نامه‌های این سازمان است تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت‌نامه‌های این سازمان سازگار نماید. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای با تکیه بر توصیف و تحلیل داده‌ها گردآوری شده است. در مقاله پیش رو، نویسنده به دنبال تبیین موانع (تعارض‌های) حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است که ضمن تشریح و تحلیل آن‌ها به نحوه حل (رفع) این موارد نیز، حتی‌الامکان می‌پردازد. ضمن این‌که با وضع موجود به نظر دور از ذهن می‌رسد که در راه الحاق ایران به سازمان مزبور این موانع و تعارضات حقوقی برطرف یا دست کم مورد بازنگری قرار گیرند، با این وصف به مسئله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باید در حد کلام نگریست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Obstacles to Iran's Accession to the World Trade Organization

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hassan Malaekehpour Shoushtari 1
  • Kamel Hamid 2
1 Assistant Professor of Law, Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 M.A. Student of Private Law, Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran
چکیده [English]

The World Trade Organization is one of the most important internationally influential international organizations that is responsible for liberalization and globalization of global trade. It has been replaced by the GATT-50 interim agreement (General Agreement on Tariffs and Trade) since January 1, 1995, following the Uruguay Round negotiations. In fact, it is more than any other organization or institution of the globalization of the economy. Unlike GAT, which was restricted to merchandise trade, the rules, regulations and agreements of this organization in addition to global trade in goods, also govern global trade in services and intellectual property rights. All countries that want to interact with the global economy and benefit from the international economic opportunity in the process of economic and industrial development through membership in this organization must, in addition to meeting the commitments to liberalize the markets for their goods and services, which are determined during the negotiations, also comply with the rules and regulations of the organization specified in the agreements of this organization and adapt its economic and commercial laws and regulations to the agreements of this organization. The present paper has been compiled with a library method based on descriptive and data analysis. In the following article, the author seeks to clarify the legal barriers (conflicts) of Iran's accession to the World Trade Organization, which, while describing and analyzing them, resolves these issues as well. In addition, with the present situation, it seems to be unreasonable to eliminate or at least to reconsider these obstacles and conflicts in the process of joining Iran. However, the issue of joining Iran to the World Trade Organization should be considered as a word.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World trade organization
  • General agreement on tariffs and trade
  • Legal barriers to reunification
  • Internal rules and regulation
  • Revised rules