رابطه تخلیه مستاجر با پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون‌گذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی است که مختص اماکن تجاری است. در مورد زمان پرداخت سرقفلی حکم صریحی در قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1376 مشاهده نمی شود. این عدم تعیین تکلیف باعث سردرگمی اشخاص و دادرسان شده است. اگر به ظاهر مواد بویژه ماده 3 قانون مذکور اکتفا کنیم و دستور تخلیه را در هر حال لازم الاجرا بدانیم ضرری که متوجه مستاجر می شود غیر قابل جبران خواهد بود. آنچه بدیهی است در حمایت از یک طرف نباید به طرف مقابل ظلمی روا گردد. بلکه باید حقوق و منافع طرفین عقد محفوظ بماند. بنابراین همان‌گونه که موجر تحت حاکمیت قانون 1376 می‌تواند تخلیه محل را به صرف انقضای مدت تقاضا نماید، مستاجر صاحب حق سرقفلی که با فعالیت تجاری موجب ارزش و رونق تجاری محل شده، در هنگام تخلیه محق به دریافت حق خود می باشد. لذا عادلانه تر این است که بگوییم تخلیه مستاجر مو کول به پرداخت قیمت عادلانه سرقفلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between eviction of tenant and payment of key-money in Relations between Landlord and Tenant Act 1997

نویسندگان [English]

  • pejman mohammadi 1
  • mina salempour 2
چکیده [English]

     Rent basis has a special place in our legal system. Legislative had a special effort to regulate the relations between the parties to the lease and to protect the rights of mutual, but with being complexity of social and economic relations, new issues proposed between rental relationships parties that many of them would be new and unprecedented. One of the most important issues is key-money right that is exists only for commercial places. Key-money paid on time is not observed as explicit ordinance in the relations between landlord and tenant Act 1376. People and the judge have been confused by lack of rule. If we are satisfied with the form of Articles, particularly Article 3 of the mentioned Act and if we know the evacuation order in any way is mandatory, then the loss to tenant will be irrecoverable. It is clear that in support of one party, shall not macerate to the other party, but shall retain the rights and interests of the both parties to the contract. So, as the lessor after expiration of contract can requests eviction of place under the 1376 Act, a tenant (the key-money owner) that cause the value of place be increased and commercially developed, is entitled to received his right. It is fair to say that the tenant eviction is subject to the payment of a fair price of key-money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key-money
  • Eviction
  • Tenant
  • Landlord
  • rent