مقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

      ورشکستگی را اگر به ناتوانی تاجر در پرداخت دیونش تعریف کنیم، از این تعریف ساده مهمترین رکن آن به ناتوانی یا به بیان علم حقوق به "توقف" منتهی می شود. ورشکستگی یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت است که کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل2 نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است، وقتی تاجری به هر علت دچار وضعیت توقف می شود، از یک سو بستانکاران متعدد خواهان وصول مطالباتشان هستند، و از سوی دیگر ورشکسته قصد دارد که به هر نحو ممکن باقی مانده‌ی دارایی خود را به هر نحو ممکن حفظ کند. در این حالت قانون‌گذار برای جلوگیری از سوء استفاده طرفین ورود پیدا می کند و قوانینی را وضع می نماید که مجتمعا حقوق ورشکستگی را تشکیل می دهند؛ در این مقاله سعی شده است که به آثار توقف تاجر بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران و راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال پرداخته شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of insolvency on the transaction of bankrupt in Iran Law with comparison in UNCITRAL Legislative guide on Insolvency Law

نویسندگان [English]

  • kourosh kaviani 1
  • javid farzaneh 2
چکیده [English]

    If define bankruptcy as inability of a merchant to pay his debts, the most important element of this simple definition leads to inability or, to put it in the words of commercial law, “insolvency”. Bankruptcy is one of the most important issues in commercial law which, in recent years, has been continuously mentioned by the UN Commission on International Trade Law in its sample and guide texts, When a merchant, for any reason, comes up with insolvency situation, in addition to numerous creditors who want their demands to be achieved, the insolvent also intends to keep the remaining of his own assets. In this situation, the legislator enters in order to prevent the misuse of the parties and law makers some rules that, altogether, constitute the insolvency Law. In this article, it has been tried to make a comparative study of the stay situations on the Iranians Law and Legislative Guide on Insolvency Law of UNCITRAL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Insolvency
  • Suspect Period
  • Voidable Transactions
  • Terminable Transactions
  • Financial Interdiction of Insolvent