بررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

     افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می‌باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می‌گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی تصرف مالی است و علیه غرماء ایراد گشته، به واسطه­ی مصلحت طلبکاران مقتضای محجوریت، عدم صحت و نفوذ آن است. ازاین‌رو در مورد اقرار مفلس به عین و دین، دیدگاه‌های گوناگونی مطرح‌شده است. بررسی اقوال فقها نشان می­دهد این‌گونه اقرار همواره صحیح است و در حق مقر منشا اثر خواهد بود. تنها هنگامی‌که با حق غرماء تنافی پیدا کند نسبت به آنان غیر نافذ قلمداد می‌شود. در قوانین موضوعه نیز هرچند گاه در قبال آن سکوت اختیار شده اما گاهی به‌صورت مجمل مورد توجه قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of confession of insolvent to the visible property and debt in Iran Law and Imamiah Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • mohammadjafar sadeqpour 1
  • mehdi saeedi 2
چکیده [English]

     Insolvency is one of the causes of the incapacity in Imamiah Jurisprudence. Pursuant to the judgment the insolvent person will be banned from all financial occupations. Because sometimes confession, including some financial occupations, If the insolvent during the financial ban, confess to the visible property or debt in favor of another, On the one hand, as mature and wise and capable of disposing of his property and to meet the contract conditions, According to the rule must admit his confession was right and effective, On the other hand, because the confession is a financial possession and made against creditors, so by the discretion of creditors and due to incapacity to make financial possession, there is no validity and effectiveness. So there are various views about the insolvent's confession to the visible property and debt. Study of jurists speaking shows such confession is always valid and in the right confession is to be effective. Only when it conflict with creditors' right, no consider to them. If the statute is however silent about it, but sometimes regarded as inconclusive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confession
  • Insolvent
  • Visible Property
  • Debt
  • effectiveness
  • Subscription