منشا و مشروعیت امارات قضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق چمران اهواز

2 استادیار فقه و حقوق چمران اهواز

چکیده

ادله­ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می­باشد. یکی از راه­های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله­ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می­دهند و آن را یکی از راه­های معتبر در اجرای عدالت نشان می­دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسان، عرف و عادت واوضاع و احوال می­باشدکه برطبق هر کدام از این‌ها می­توان امارات قضایی جدید را کشف کرد. از امارات قضایی در مسیر دادرسیاثبات حق­الله، نباید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا اصل بر سترپوشی می­باشد و فقط باید در اثبات، حق‌الناس به آن استناد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Source and Legitimacy of the Presumption of Fact

نویسندگان [English]

  • meysam doosti 1
  • roohalla dehghani 1
  • abdolhousein rezaeerad 2
  • sayedhousein altaha 2
چکیده [English]

Providing evidence has a significant role in the process of a trial, and following a correct legal procedure is one of the characteristics of a fair trial. Presumption of fact is considered as one of the legal procedures of proving a complaint; presumption of fact has thus found a special place among other judicial evidence due to the recent scientific progresses. Therefore, it has been approved by the lawyer based on religious reasons. The presumption of fact, which has a European root, is an indirect proof because a judge discovers unknown facts based on known ones. These presumptions of facts have had specific origins including judges’ assumptions, circumstances, habits, and conventions. There are uncountable types of presumption of facts but the most important ones are: expertise, place check, site searching, and the latest scientific proofs. however,fram an Islamic perspective this is a judge who states their validation, and presumption of fact can be used in complaints related to people’s rights. If presumption of fact directly contradicts other evidence except legal documents and confession, it can nullify other evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presumption of fact
  • Jurisprudence
  • Legitimation
  • Peoples right
  • Trial