بررسی بازارشکنی (دامپینگ) و ابزارهای قانونی مقابله با آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه بین المللی خلیج فارس

چکیده

امروزه با توجه به افزایش روزافزون تجارت بین‌الملل در سطح جهانی و فراگیر شدن این مسئله در میان اغلب کشورها، و همچنین با عنایت به این موضوع که کشورها قادر نمیباشند به تنهایی تمامی منابع و امکانات مورد نیاز خویش را تأمین نمایند، ضرورت نیاز به تجارت با سایر کشورهاپیرو آنو موضوع رقابت در بازار یک کالا مطرح می‌گردد .
در عرصه رقابت گاهی ممکن است کشورهای قدرتمند و توسعه یافته جهان در مقابل سایر کشورها شیوه‌هایی را به کار گیرند که از رقابت سالم دورافتاده و روش‌های تجارتی مکارانه و ناسالم را برای دستیابی به سود اعمال نمایند، وضعیت مذکور در تجارت بین‌الملل همواره وجود داشته است و رو به افزایش می‌باشد؛ در این باب می‌توانیم به دامپینگ که همان بازارشکنی است اشاره نماییم ؛ بازارشکنی بهعنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد می‌باشد و زمانی رخ می‌دهد که صادرکننده خارجی کالایی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش همان کالا یا کالای مشابه در بازار داخلی خود ، در بازار کشور دیگر به فروش برساند. تجارت آزاد علیرغم اینکه امتیازات فراوانی با خود به همراه دارد لکن گاهی ممکن است برای کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً بخش صنعت آن‌ها، تهدیداتی جدی را پیش آورد که دامپینگ به‌عنوان در شمار این خطرات می‌باشد.
بازارشکنی منجر به افزایش انحصارو جهت‌گیری بازار به سمت انزوا می‌گردد و از سویی دیگر بر روی کاهش سهم بازاری بنگاه‌های داخلی و نیز خسارت به آن‌ها، تأثیرگذار است. با عنایت به این موضوع که در صورت پذیرش تجارت آزاد ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی، الزام کاهش تعرفههای گمرکی وجود دارد، این امکان وجود دارد که در برخی موارد کشورها با خطر دامپینگ مواجه شوند؛ از این‌رو صنایع داخلی نیازمند حمایت ازطریق ابزارهای حقوقی می‌باشند. وجود مقررات خاص ضد دامپینگ باعث می‌گردد دست‌اندرکاران تجارت خارجی و بازرگانان بین‌المللی با آگاهی از حقوق خود به دفاع از این حقوق بپردازند. در زمینه شناسایی ووضع مقررات ضد دامپینگ، سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) اقداماتی را انجام داده است.درایران به جز قانون امور گمرکی (1350، قانون الحاق ایران به موافقت‌نامه راجع به نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه 1370) و چند ماده پراکنده دیگر، قانون خاصی برای مقابله با این معضل مخرب وجود ندارد؛ ناکافی بودن مقررات و ساز وکارهای حقوقی کشور در این زمینه ما را بر آن داشت تا به مطالعه تطبیقی روش‌های ضد دامپینگ در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا بپردازیم .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dumping and Legal Tools to Counter it in Iran Legal System and Europe

نویسندگان [English]

  • ghasem khademrazavi 1
  • somayeh zilabi 2
چکیده [English]

Nowadays, considering international trade increase all over the world and being pervasive in most countries and also knowing that countries can not provide all their needs and sources doing business and compet with other countries is necessary. It is possible that some developed and powerful countries use some special ways against some other countries so that they can gain more benefits, but this will put them away from a fair competition. This situation has always been in international trade and is increasing. Dumping are examples of the above mentioned. Dumping is considered a negative result of free trade and occurs when a foreing exporter sells goods to a country at a lower price which are sold in it is own country.
Though free trade has many advantages but it will sometimes be a great threat for developing countries, specially for their industry units,.and domping is the most common danger to these countries. Dumping leads to more exclusiveness and isolation. On the other hand, it affects the share of market inner agancies. Dumping's growth can be related to the world trade and develop free competion field after the second world war. World Trade Organization has set up some rules against dumping. Considering if free trade is accepted to join the World Trade Organization some export and import duties must decrease so some countries may face dumping. There for inter industries need to be protected by law tools. The existance of special rules against dumping makes the  oreing trade businessmen and international trademen, knowing their rights, defense it. Except some rule about costums rules, set up in 1350, and some other not well know rules, Iran has no special laws against this destructive problem because of not having enough law systems on this field We intended to study some ways of facing dumping in Europe. However dumping is an economic problem but it is necessary to be studied in terms of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dumping
  • Anti dumping agreement
  • Managing of dumping
  • Injury
  • Home industry
  • Normal value
  • Exportable
  • Similar produce