مراجع و مقام‌های صالح برای صدور دستور موقت در حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است. در زمینه‌ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد که با توجه به اجمال قوانین موجود باید راهکارهایی برای آن ارایه شود. به‌عنوان نمونه آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت صدور این دستور را دارد؟ آیا در موارد ارجاع دعوا به داوری، داور یا داوران برای صدور دستور موقت صلاحیت دارند؟ در این تحقیق، مراجع و مقام‌های صالح برای صدور دستور موقت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authorities Competent in Issuing Injunction under Iranian Legal System

نویسندگان [English]

  • hamid abhari 1
  • reza zarei 2
چکیده [English]

Injunction is a discretionary action that is issued by some legal authorities in emergent cases demands by a beneficiary. Articles 310 to 325 in Civil Procedure Code have regulations about temporary on. Moreover, temporary order has been foreseen in the special codes. There are important questions about competent authorities to issue temporary order For which we need to offer a number of guidelines due to scarcity of the sources. For examples, if the appeal court has jurisdiction for issuing temporary order? If the arbitrators have jurisdiction for issuing temporary order in cases refered to them. In this article, the competent authorities for issuing temporary order in the Iranian legal system are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporary Order
  • Court
  • Immediate