جامعه‏ شناسی حقوق بین‏الملل: فراخوانی به مطالعه قواعد بین‌المللی در چارچوب بافت اجتماعی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادحقوق اروپایی

2 هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

یک فعالیت فکری از لحظه­ای که به صورت نشانی از کشف و دریافتی نو در می­آید، مایه هیجان می‏شود ... جاذبه جامعه­شناسی در این واقعیت نهفته است که چشم­انداز آن سبب می­شود تا ما دنیایی را که سرتاسر دوران زندگی خود در آن بسر برده­ایم، در پرتوی تازه بنگریم.

عنوان مقاله [English]

JAMEESHENASI

نویسندگان [English]

  • moshe hirosh 1
  • noormohammad nowruzi 2