جرم انگاری استفاده غیر مجاز از عناوین علمی؛ گامی مهم اما دیرهنگام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و دانشگاهی در اکثر جوامع امروزی معمول است لیکن در کشور ایران به ویژه در سال های اخیر و با توجه به مسایل پیش آمده در جریان استیضاح وزیر کشور وقت در آبان 1388، این امر به یک مساله مهم تبدیل شده است. با توجه به شیوع استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و تبعات و پیامدهای حقوقی- اجتماعی و فرهنگی آن، مجلس شورای اسلامی در یک اقدام بجا، ولی دیرهنگام با تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388 نسبت به جرم انگاری آن مبادرت ورزیده است و تلاش کرده با تعیین کیفر، از گسترش و انتشار آن در جامعه پیش گیری و به عناوین علمی اعتبار بخشیده و از سوء استفاده از آن ها جلوگیری نماید.
هدف نوشتار حاضر، تبیین خاستگاه و فلسفۀ تصویب قانون فوق، تحلیل و بررسی اقدام قانون گذار در جرم انگاری این پدیده و ارکان و عناصر آن از یک سو، و پاسخ های کیفری و غیرکیفری داده شده به این رخ داد کیفراجتماعی از سوی دیگر، می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminalization of the Abuse of the scientific symbols: Good Step but Very Late

نویسنده [English]

  • housain aghaei
چکیده [English]

Criminalization of the Abuse of the scientific symbols is an important step that legislative is taken in recent years. This issue is become a complex subject in our country, especially after interpellation of minister of the home Office in Aban 1388. With regards to extension of this issue, legal, social and cultural effects, parliament decided to pass this act in order to prevent and punish it. This new Act has some privileges and draws that are hope to promote in next amendments.
This paper tries to explain emerging and aims of this Act, and analyses the Act in criminalization this phenomena, elements from one side and criminal/non criminal responses to this crime, from the other side.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abuse
  • Use
  • Illegal
  • symbols
  • Scientific
  • University
  • Academic