ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

 این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با تکیه بر مقررات عام قانونی نمی توان انتقال اموال غیرمادی را بیع دانست و قاعدتاً  انتقال اموال غیرمادی، در قالب ماده 10 قانون مدنی  و عقود نامعین صورت می گیرد مگر اینکه قانون مدنی اصلاح شود یا رویه قضایی به صورت وحدت رویه، پیوستن انتقال این اموال به بیع را تایید کند یا آنکه قوانین موخرالتصویب، واگذاری مصداق های این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی قرار دهد. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، به کرات از واژه­های خرید و فروش استفاده شده است که به نظر می­رسد قانونگذار بیع سهام شرکت­ها که یکی از مصداق­های اموال غیرمادی است را مورد شناسایی قرار داده است ولی در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت با وجود مسلم بودن عرف خرید و فروش این مال، به لحاظ مغایرت برداشت جامعه با حکم صریح ماده 338 هنوز نمی توان حقوق ایران را تسلیم شدة عرف مسلم جامعه دانست!

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of ownership assignment of The thing incorporeal other than intellectual Property

نویسندگان [English]

  • PEJMAN Mohammadi 1
  • roohalla asadi 2
چکیده [English]

Distinguishing the nature of assignment of incorporeal property, have important effects in Iranian Law. These Properties are two types. Intellectual and, other than incorporeal things. In relate to second group­­­­­ (as, tenancy right, share holders….) the assignment of them is disputed. From one view, The sale regulations could be enforced, the others rejects This and says these assignment should n' t regarded as sale but Only one contact accord with Article 10 of  Iranian civil Act. The later resolution may be affirmed, Thus enforcement of sales regulations May be rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sale
  • incorporeal property
  • assignment of thing
  • Property