بررسی تحلیلی شرایط حق دفاع مشروع با تاکید بر اقدامات مسلحانه دولت ها علیه حملات گروه های تروریستی بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) تهران

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده

حق دفاع مشروع دولت ها، زمانی که قربانی حملات مسلحانه قرار می­گیرند در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی به رسمیت شناخته شده است. با این حال امروزه حملات تروریستی که عمدتاً توسط بازیگران غیردولتی علیه دولت ها شکل می گیرد نیز براساس رویه بین المللی خصوصاً از مسیر قطعنامه های شورای امنیت می تواند حق دفاع مشروع را برای دولت ها ایجاد نماید. امروزه دیگر حق دفاع مشروع دولت ها علیه حملات تروریستی مورد پذیرش حقوق بین الملل قرار گرفته است. لذا دولت های قربانی چنین حملاتی، می تواتند به منظور دفاع از سرزمین و اتباع خود، حملات نظامی علیه گروه های تروریستی یا دولت های حامی آنها ترتیب دهند. چنانچه دولت قربانی ضمن یک حمله مسلحانه به پایگاه یا تجهیزات گروه های تروریستی در خاک دولت دیگر, به حق دفاع مشروع استناد نماید، تردیدی وجود ندارد که  ارزیابی مشروعیت دفاع باید با در نظرگرفتن ویژگی های  متفاوت حمله و دفاع باشد. با توجه به اینکه حملات تروریستی شکل و ماهیتی متفاوت از مخاصمات مسلحانه بین المللی(مورد اشاره ماده 51 منشور ملل متحد) دارندبررسی  معیارهای شناخته شده دفاع مشروع یعنی " ضرورت" , "تناسب"و " فوریت" را در دفاع مشروع علیه حملات تروریستی  اقتضاء می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic journal of Knowledge and Research of Law, Vol. 1 No. 1. Spring and Summer 2012

نویسندگان [English]

  • housein tarazkoohi 1
  • farzad mehrani 2
چکیده [English]

The right of self-defense for governments, who have been the victim of an armed attack, is well-based in international custom and treaty law. So far the terrorist attacks which are mostly committed by non-state actors, through international jurisdiction especially the Security Counsel resolutions could also be the reason for self-defense. Today the right of self-defense has been accepted in international law.  Thus if the victim states of such terrorist attacks, in order to defend their territory and people, will be allowed to resort to force against the terrorist groups or supporting states. But If the victim state invoke self-defense for his attack to the terrorist's camp on the sole of other states, there is no doubt that the assessment of the legitimating of the defense should consider the the different characters of the attack an response. Considering the difference between the form and essence of the international wars (according to article 51 of the UN charter) and the terrorist attacks, the restudy of the well-known criteria of self-defense i.e. “ necessity” ,“ proportionality” and “Immediacy” in the self-defense against terrorist attacks is fully required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-defense
  • terrorism attacks
  • Security Counsel
  • necessity
  • proportionality
  • immediacy