بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 کارشناس ارشد حقوق واحد علوم تحقیقات دماوند

چکیده

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی‌های باقی‌مانده‌ی ورشکسته طلب خود را وصول می‌نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می‌شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به رونق مجدد به ورشکسته اجازه از سرگیری فعالیت تجاری بدون محدودیت و دخالت قانون‌گذار یا حتی بستانکاران، مانند دوران عادی فعالیت تجاری وی داده شود. در مقاله‌ی پیش رو به آثار این نوع قرارداد در هر دو نگرش حقوقی با تبیین نکات مشترک و متفاوت بین آن‌ها با طرح عنوان قراردادی پیشگیرانه به نام قرارداد ارفاقی دوستانه و در نهایت به جهات فسخ و ابطال قرارداد بازسازی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reorganization of Insolvent on Iranian Laws and UNSITRAL Legislative Guide on Insolvency Law

نویسندگان [English]

  • kourosh kaviani 1
  • javid farzaneh 2
چکیده [English]

With adjudication of bankruptcy, there are two different solutions for the parties, the first forward process of Liquidation and end of  insolvency, in which case the creditors in proportion of credits and the remaining assets of insolvent obtaining debts, the second solution is entering into a reorganization agreement or leniency contract of Trade Law of Iran by the requisite majority of creditors committee agreement, allow insolvent the resumption of commercial activities without restriction or interference by legislators or even creditors, if agreed and hope of revival be obtained. In this article explaining the effects of this kind of agreement in both legal approaches with mention the common and different points between them and precautionary agreement which is called to leniency contract and finally cases of cancellation and nullification of reorganization agreement has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insolvency
  • Reorganization Agreement
  • Leniency contract
  • Voluntary Restructuring Negotiations
  • Cancellation and Nullification of Reorganization Agreement