تعداد مقالات: 46
1. نفوذ آموزه های بزه دیده شناسی در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-33

لمیا رستمی تبریزی؛ سیدصادق اکبری


3. اصل استقلال و بی‌طرفی در داوری تجاری بین المللی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-24

سیدمحمد اسدی نژاد


4. مراجع و مقام‌های صالح برای صدور دستور موقت در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-28

حمید ابهری؛ رضا زارعی


5. مقایسه تقصیر درمسوولیت مدنی و کیفری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

10.22055/ajkrl.2014.11808

محمود باوی؛ مجید بهمئی


7. جنبه‌های مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین موضوعه ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-58

جاوید پورنگ؛ قاسم خادم رضوی؛ شیرعلی خرامین


8. اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-46

10.22055/ajkrl.2014.11809

علیرضا تقی پور؛ محمدحسن اسدی


10. ماهیت حقوقی ورقه‌ی امتحان و آثار مترتب بر آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-56

مصطفی جباری


11. جرایم علیه خانواده، چالش‌ها و راهکارها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-62

عبدالحسین رضایی راد؛ سهیلا صحرانشین سامانی


12. تحلیل بزه‌دیده‌شناختیِ قاچاق زنان‌و‌کودکان: با نگاهی به ملاک‌های بین‌المللی و مقررات ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-66

مهرداد رایجیان اصلی؛ مجتبی ابراهیمی سنو


13. بررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-74

10.22055/ajkrl.2014.11811

محمدجعفر صادق پور؛ مهدی سعیدی


14. ماهیت جرم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-76

10.22055/ajkrl.2018.14008

طیبه فعال؛ محمدهادی صادقی


16. شرط وجه التزام غیر عادلانه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-104

علی اصغر حاتمی؛ عبدالرضا صادقی


17. بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-90

کورش کاویانی؛ جاوید فرزانه


19. الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-98

10.22055/ajkrl.2014.11812

قاسم خادم رضوی؛ فاطمه شفیعی


20. نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-100

10.22055/ajkrl.2018.14009

رجب گلدوست‌جویباری؛ علیرضا میرکمالی؛ ژاله قبلی


21. منشا و مشروعیت امارات قضایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-106

میثم دوستی؛ روح اله دهقانی؛ عبالحسین رضایی راد؛ سیدحسین آل طاها


22. حقوق مالکیت‌های فکری سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-138

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ شیوا حکیم شفایی


23. ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 94-116

پژمان محمدی؛ روح اله اسدی


24. تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی در حوادث دو جانبه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 105-128

رضا خودکار؛ پرویز رحمتی