کلیدواژه‌ها = حقوق دفاعی متهم
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-100

10.22055/ajkrl.2018.14009

رجب گلدوست‌جویباری؛ علیرضا میرکمالی؛ ژاله قبلی