کلیدواژه‌ها = مصالح و مفاسد
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت جرم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-76

10.22055/ajkrl.2018.14008

طیبه فعال؛ محمدهادی صادقی