کلیدواژه‌ها = سند رسمی
تعداد مقالات: 2
1. الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-98

10.22055/ajkrl.2014.11812

قاسم خادم رضوی؛ فاطمه شفیعی


2. ماهیت حقوقی ورقه‌ی امتحان و آثار مترتب بر آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-56

مصطفی جباری