نویسنده = پژمان محمدی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر انحلال مؤسسه بیمه بر پروانه بیمه‌گری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-130

10.22055/ajkrl.2018.14012

پژمان محمدی؛ ناهید بنی‌رشید


3. ضرورت قهری دانستن ضمان درک

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 185-222

پژمان محمدی


4. ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 94-116

پژمان محمدی؛ روح اله اسدی